Samstag, 8. September 2018

Sugnatevi u regno, cun u inteletto mio

per u comune inteletto, senza a digenerazione, ma cun a evulaZione .. 

https://anti-aristokratie.blogspot.com/2016/10/dal-padre-worldfreedomch.html

https://anti-aristokratie.blogspot.com/2016/09/charge-wipo.html
Sffg

https://anti-aristokratie.blogspot.com/2016/09/the-request-pct.html


Keine Kommentare: